ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych zebranych od Państwa podczas korzystania z niniejszej strony internetowej. Administratorem Państwa danych jest SKAMAR MARTOWŁOS I SKARWECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Grabównie, przy ulicy Podgórna 6, 89-350 Grabówno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000081093, posiadającą numer NIP 7641006460 oraz REGON 570164533.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@skamar.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w drodze korespondencji pocztowej na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.
Będziemy zbierać i przetwarzać:
• informacje przekazane nam przez Państwa, na przykład przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego,
• informacje uzyskane lub poznane w inny sposób, takie jak dane o przeglądarce lub urządzeniu użytym do odwiedzenia strony, sposobie korzystania z witryny i odwiedzanych podstronach, dane o ruchu i lokalizacji.
Wykorzystamy wyłącznie te spośród Państwa informacji, w odniesieniu do których mamy Państwa zgodę lub istnieje inny prawnie uzasadniony powód ich wykorzystania. Możemy wykorzystać informacje przekazane lub uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony w celu:
• ewaluacji formularza aplikacyjnego,
• udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub informację zwrotną,
• udostępnienia Państwu informacji, produktów lub usług, o które Państwo wystąpili lub co do których sądzimy, że mogą Państwa zainteresować,
• wykonywania naszych obowiązków wynikających z wszelkich umów zawieranych między nami,
• prowadzenia analizy danych w celu uzyskania większej wiedzy o tym, jak Państwo i inne osoby reagują na naszą stronę,
• wykrywania i zapobiegania niewłaściwemu użyciu lub nadużyciu niniejszej strony lub naszych usług,
• w procesie rekrutacyjnym (o ile taki cel przekazania danych został przez Państwo wskazany),
• obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń.
Będziemy wykorzystywać informacje również w celu wypełnienia obowiązków w zakresie zgodności, zapewnienia zgodności z innymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz w celu udostępnienia tych danych organom regulacyjnym i innym. Powyższe działania będziemy realizować wyłącznie w zakresie wymaganym do spełnienia obowiązku prawnego oraz lub w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów naszych lub innych osób lub w celu zapobiegania czynom zabronionym i ich wykrywania.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane– w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – podmiotom trzecim wykonującym we współpracy ze Spółką lub na zlecenie Spółki czynności dotyczące działań podejmowanych na Państwa rzecz w ramach realizacji odpowiedniego celu przetwarzania Państwa danych osobowych.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwo zgody) i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@skamar.pl. Maja państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania celów o których mowa powyżej.
Państwa dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania opisanego powyżej, a po zakończeniu realizacji tego celu będą przechowywane w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa i ochrony przed roszczeniami.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane i przechowywane na komputerach, smartfonach lub innego typu urządzeniach służących do łączenia się z internetem przy każdorazowym wejściu na stronę internetową.
W witrynie korzystamy z następujących plików cookie:
1. 1P_JAR – (statyczne) – Te pliki cookie są używane przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich interakcji.
2. CONSENT – (statyczne) – Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny.
3. viewed_cookie_policy – (funkcjonalne) – ten plik odpowiada za zapisanie i pamiętanie wyboru akceptacji warunków Polityki prywatności/Polityki Cookies na stronie skamar.nl, wartości typu „Yes” oraz „No” wykorzystywane są do wyświetlenia („No”) lub schowania paska z prośbą o akceptację warunków („Yes”).
Pliki cookie są wykorzystywane z różnych powodów, takich jak poprawa funkcjonalności i wydajności witryny, oraz w celu umożliwienia nam dopasowania treści witryny do Państwa zainteresowań.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Kiedy zamieszczamy odnośniki do stron internetowych osób trzecich, należy pamiętać, że strony te posiadają własną politykę ochrony prywatności i plików cookie, które regulują korzystanie z wszelkich informacji zamieszczanych przez Państwa. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką, gdyż nie odpowiadamy za praktyki osób trzecich w zakresie ochrony prywatności.
Pliki cookies są przechowywane w następującym okresie:
1. sesyjne pliki cookie jako tymczasowe pliki cookies, pozostaje w pliku cookie przeglądarki do momentu jej zamknięcia;
2. pozostałe pliki cookie pozostaną w pliku cookie przeglądarki po jej zamknięciu i staną się aktywne po ponownym otwarciu witryny. Takie pliki cookie mają różne daty wygaśnięcia. Po wygaśnięciu plików cookie nowa wersja tego pliku zostanie pobrana po ponownym odwiedzeniu witryny, chyba że w międzyczasie wycofali Państwo swoją zgodę na udostępnianie plików cookie.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator witryny – SKAMAR MARTOWŁOS I SKARWECKI SPÓŁKA JAWNA. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem reklamodawców.

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

W związku z wyrażeniem przez Państwa odrębnej zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych w formie elektronicznej (e-mail, telefon, wiadomość SMS) Administrator będzie przetwarzał podane przez Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora, organizowanych przez niego promocji i akcji marketingowych.
Wyrażenie takiej zgody jest niezbędne, aby uczestniczyć w programie wysyłki/udzielania informacji handlowych, którego zasadniczym celem jest przesyłanie Państwu informacji o nowych ofertach lub promocjach organizowanych przez Administratora. Udzielona zgoda może być przez Państwa w każdym momencie wycofana w sposób opisany powyżej.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Treść oraz wszelkie znaki towarowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. stanowią własność podmiota Skamar lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje i dane znajdujące się na tej stronie internetowej są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych oraz reklamowych i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy a dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego.

WERSJE JĘZYKOWE

Witryna występuje w kilku wersjach językowych. Informujemy, że w związku z tłumaczeniem mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy tymi wersjami.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Informacje podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z tym prawem.